Adatkezelési tájékoztató – időpontfoglalás

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve tájékoztassuk Önt, hogy időpont foglalási szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan megadott személyes adatait hogyan és mire használjuk, illetve Önnek milyen jogokat biztosítunk, hogy adatai kezelésével kapcsolatban minél szélesebb körben Ön dönthessen.

Amennyiben a tájékoztató megismerését követően kérdései merülnek fel az adatkezeléssel kapcsolatban lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségek valamelyikén, szívesen állunk rendelkezésére.

Adatkezelő és képviselője megnevezése és elérhetőségei
Cégnév: MXdent Fogászati Kft.
Cím: 1027, Budapest, Margit Kft. 50-52. 2/4
Telefonszám: +36 30 350 7928
Email: info@mxdent.hu
Kapcsolattartó: Solymár Péter

Általunk kezelt személyes adatai, az adatkezelések célja és jogalapja:
Az MXdent Fogászati Kft. által üzemeltetett www.mxdent.hu honlapon Ön igénybe veheti időpont foglalási szolgáltatásunkat. A szolgáltatás ingyenes. Az adatlap kitöltésével és hozzájárulása megadásával Ön lehetővé teszi számunkra, hogy neve, e-mail címe és telefonszáma segítségével felvegyük Önnel a kapcsolatot és időpontot tudjunk biztosítani, az Ön kérésének megfelelően a következő kezelésre. Amennyiben a kért időpont eltelt, a kért adatokat naptárunkból töröljük.

A fenti időpontfoglaláson túl weboldalunkon Ön hozzájárulhat, hogy elektronikus úton hirdetéseket és ajánlatokat küldjünk az Ön számára a megadott email címére.

A két szolgáltatás elfogadása nem függ össze, hozzájárulását akár csak az egyik vonatkozásában is megadhatja, az nem terjed ki a másikra is automatikusan.

Mihez járul tehát hozzá:
Ahhoz, hogy személyes adatait az időpont foglalásideje alatt tároljuk, és felhasználjuk a kapcsolatfelvételre, majd ezt követően töröljük vagy más jogcímen tovább használjuk, melyről természetesen megfelelő tájékoztatást kap. Másfelől hozzájárulhat, hogy email címére üzenetet küldjünk aktuális ajánlatainkról, kedvezményeinkről.

Adatfeldolgozónk:

Az Ön jogai:
Mindkét hozzájárulás alapján végzett adatkezelés vonatkozásában Önt az alábbi jogok illetik meg:
1. Hozzáférés joga: Önnek joga van visszajelzést kérni, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e illetve tájékoztatást kérni az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, a személyes adatok tárolási idejéről, egyéb jogairól és az adatok forrásáról, adataival kapcsolatban történik-e automatizált döntéshozatal, profil alkotás. Cégünk jelen adatkezelési tájékoztató mellett a fenti elérhetőségeken szívesen áll rendelkezésére ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Joga van az általunk kezelt adatokról másolatot kérni, szintén a fenti elérhetőségeken teheti meg.

2. Helyesbítés kérés joga: Önnek joga van kérni általuk kezelt személyes adatai helyesbítését, javítását, ha azokban pontatlanságot tapasztal, hiányosak vagy azok változtak.

3.Törlés/ hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog:
Önnek joga van az adatkezelés vonatkozásában megadott hozzájárulását visszavonni és ezzel adatai törlését kérni. E jogával az időpontfoglalás vonatkozásában az info@mxdent email címre küldött elektronikus levélben élhet, a hirdetések vonatkozásában pedig az Önnek küldött üzenetek alján is feltüntetett módon

4. Adatkezelés korlátozásának joga: Önnek joga van kérni adatai kezelésének korlátozását, ha:
– vitatja személyes adatai pontosságát az általunk történő ellenőrzés idejére;
– az adatkezelés jogellenes, de Ön nem szeretné, ha azokat törölnék, így kéri a korlátozásuk;
– adatai kezelésének oka megszűnt, de Ön jogi igények előterjesztése,érvényesítése, védelme érdekében igényli azokat;
A korlátozás ideje alatt az adatok a tárolás kivételével nem kezelhetőek. A korlátozás feloldásáról előzetesen értesítjük.

5. Adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van kérni a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni vagy más adatkezelő részére való továbbítását kérni.
felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga/felügyeleti hatóság megnevezése

Hogyan gyakorolhatja e jogokat:
A fenti személyes adataival kapcsolatos jogait írásban vagy személyesen szóban a fenti elérhetőségeink bármelyikén gyakorolhatja. A kérésekre minél hamarabb válaszolunk írásban.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga/felügyeleti hatóság megnevezése:
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat az Mxdent Kft. várja a fenti elérhetőségeken, de amennyiben intézkedéseinkkel nem ért egyet, azokkal nem elégedett az adatvédelmi hatósághoz fordulhat panaszaival.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
ugyfelszolgalat@naih.hu
36-1-391-1410

Készítés és hatálybalépés dátuma: Budapest, 2021. 05.03.
Kiadta:

Solymár Péter
ügyvezető

Call Now Button
SZÉP kártyával továbbra is fizetheti fogászati kezeléseit!
Ne késlekedjen! Éljen a lehetőséggel!